Työsuhdepyörä

Mikä on työsuhdepolkupyöräetu ja kuinka se toimii käytännössä?

Työsuhdepolkupyöräedulla tarkoitetaan tilannetta, jossa työnantaja antaa työntekijän henkilökohtaiseen käyttöön tämän vapaa-ajalle työnantajan suoraan omistaman tai leasingsopimuksella hankkiman polkupyörän. Keskeistä on se, että työnantaja vastaa polkupyörän hankinnasta, jonka hän tarjoaa työntekijän käyttöön. Polkupyöräetua sovelletaan ajoneuvolaissa määriteltyihin polkupyöriin eli etu kattaa tavallisten pyörien ohella myös esimerkiksi sähköpyörät. Pyörän lisäksi etuun luetaan pyörään kiinteästi kuuluvat varusteet kuten esimerkiksi valot, lukitus ja nastarenkaat sekä pyörän yhteydessä työntekijälle annettava kypärä.

Työntekijälle työsuhdepolkupyörän käytöstä syntyvä polkupyöräetu on ansioverovapaata tuloa 1.200 euroon asti vuodessa. Polkupyöräetu muodostuu niille kuukausille, kun pyörä on työntekijän käytettävissä. Koska pyörän hankinnan kulut voidaan jakaa jäljempänä esitettävällä tavalla useammalle vuodelle, voi työntekijä hankkia verovapaasti esimerkiksi kolmessa vuodessa 3600 euron arvoisen pyöräpaketin

Polkupyöräedun järjestämistapoja on useita, eikä valitulla tavalla ole vaikutusta edun verovapauteen. Työnantaja voi pidättää pyörän kustannukset työntekijän palkasta tai tarjota sen palkan päälle tulevana etuna. Verovapaa polkupyöräetu voi olla myös osana liikkumispalvelupakettia. Edun järjestämistavalla on kuitenkin vaikutusta siihen, miten etu otetaan huomioon TyEL:n mukaisessa eläkkeen perusteena olevassa työansiossa. Palkanlisänä annetusta edusta TyEL-ansiota on edun veronalainen määrä, kun taas palkanosaksi sovittu etu on koko määrältään TyEL-ansiota riippumatta siitä, onko etu kokonaan tai osaksi verovapaata tuloa.

Tarjotusta edusta hyötyvät taloudellisesti sekä työnantaja että työntekijä. Työnantajan ei tarvitse maksaa edusta palkan sivukuluja, ja työntekijän ansiotulovero pienenee, kun osa palkasta saadaan verottomana polkupyöräetuna. Lisäksi polkupyöräetu tarkoittaa työntekijälle sitä, että hän voi työnantajansa kautta hankkia itselleen uuden polkupyörän veroprosenttinsa verran kaupan myyntihintaa edullisemmin.